червената шапчица: бабо, защо ти е толкова голяма устата?
бабата: ако беше виждала дядо си гол, нямаше да питаш, бабиното.