Червената шапчица и Вълкът лежат в леглото след.., Вълкът си пуши цигара, Червената шапчица има морални угризения.
- Сама започна - обяснява Вълкът, - с тези глупави въпроси:"А защо ти е толкова голям..това"...