Червената Шапчица, кьоркютук пияна се търкаля в полето. До нея пасе една крава. Гледа кравата, колко й е лошо на Червената Шапчица, колко и е гадно, станоло й жал, приближила се и шепне:
- Бедна Червена Шапчице, виждам лошо ти е, да ти дам малко прясно мляко да си пийнеш!
Приближила се кравата и сложила вимето си в устата на Червената Шапчица, а тя се провиква:
- Момчета, момчета, по един, моля ви, по един....