Червената шапчица се разхожда смело из гората и изведнъж среща големия зелен вълк:
- А бе, вълчо, ти защо си зелен!?
- Ама, шматко, аз не съм вълк, аз съм крокодил!