Червената шапчица вървяла из гората, а зад храста някой викнал с дрезгав глас:
- Червена шапчице, какво имаш в кошничката?
- Сокове и плодове. - отвърнала тя.
- И какво още? - попитал отново гласа зад храста.
- Ами, питки и цветя.
- А тоалетна хартия няма, така ли!?