1. Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог  (I - II век)

Св. апостол Патров е бил епископ на Неапол и Путеол (приморски град в средна Италия). Там той кръстил и довел до Христа мнозина.

Св. апостол Ерм бил епископ на Филипопол (древен укрепен град в Тракия, днес Пловдив).

Св. апостол Лин, за когото споменава апостол Павел във Второто послание към Тимотей, бил епископ в Рим след св.ап. Петър.

Св. апостол Гаий, за когото споменава апостол Павел в Посланието към Римляните, казвайки: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”, бил епископ на Ефес след св. Тимотей.

Св. апостол Филолог, за когото споменава апостол Павел в същото послание, казвайки: “Поздравете Филолога”, бил поставен от светия апостол Андрей Първозвани за епископ на Синоп (град на южниото крайбрежие на Черно море).

2. Св. мъченици Галактион и Епистима