Човек, след 5 години пиене, става алкохолик, а ако е студент - магистър.