Чукча се връща вкъщи от Москва. Събира цялото село и казва:
- Чукча бил в Москва. Чукча умен станал. Вие знаете ли: Оказва се, че Карл, Маркс, Фридрих, Енгелс не са четири човека, а двама, а пък "Слава на КПСС" въобще не е човек. По тази причина се налагат промени. Значи! От днес скулптурната група "Карл, Маркс, Фридрих, Енгелс" ще се нарича "Карл Маркс, Фридрих Енгелс и приятели", а едноименното стадо се намалява с два елена...