Халфът на Локомотив Пловдив Дани Кики се съгласи да даде пространно интервю пред колегите от вестник "Меридиан Мач" за случващото се в клуба, плановете за бъдещето, както и за предстоящия мач с Лудогорец. Вижте интервюто на Кики без редакторска намеса:

Дани, по-спо­коен ли си, откакто си върна титу­лярното място в Локо (Пд) и каква е причината за добрата ти форма според теб?

- Новият треньор Илиан Илиев зало­жи на мен и това ми даде голяма увере­ност. Аз наистина се чувствам в добра форма и смятам, че мога да помогна на Локомотив да про­дължи с победите. Нещата в клуба ве­че са на място и всички мислим само за представянето си на терена, което е от голямо значение.

Готови ли сте да отло­жите с още поне сед­мица празненства­та за титлата в Лудогорец?

- Със сигурност ще им бъде труден мачът. Дори си мис­ля, че ще ги бием. Знам, че и точката ще ги направи шам­пиони, но трудно ще я вземат. Да, те са добър отбор, най-добрият в България, но и ние доста вдиг­нахме нивото си и ще страдат на „Лаута".

Какво се случ­ва около новия ти договор? Желани­ето ти е да оста­неш, или да тър­сиш ново предиз­викателство?

- До момента ни­кой не е разговарял с мен. Знам, че г-н Крушарски е в чуж­бина и ще се прибе­ре в края на шампи­оната. Чета по пре­сата, че уж някой от шефовете е говорил с някои от футбо­листите. Никой оба­че не се е явявал на стадиона дълго време. Знам, че на нито един мой съотбор­ник не му е пред­лаган договор. Приятел съм и с Камбуров, и с Гъргоров и с всички останали, защото колективът в мо­мента е страхотен и си споделяме. Лошото е, че веро­ятно чак в края на май ще седнем на масата, но зависи и какво ще ни предложат.

Би ли приел друга оферта?

- Ще бъда честен. Мениджъри от Ита­лия ми звъняха, но на първо място за мен е Локомотив. Разбира се, че ще изслушам първо офертата на г-н Крушарски, защото той е коректен с нас. Няма значение колко ще е перио­дът на евентуалния ми нов договор, въпросът е да се разберем за финан­совата част.

А вдигнаха ли ви се доходите, откакто Крушарс­ки се зае с финан­сирането?

- Имайки предвид колко беше лоша ситуацията преди, сега всичко е цвет­но. Няма забавяне, босът си говори с нас, разбира се има и своите изиск­вания, но всичко е, както трябва да бъ­де в един професи­онален футболен клуб.

Какви са изис­кванията на боса до момента?

- Той доста труд­но повишава тон в съблекалнята. До­колкото знам по време на мачовете не крие емоциите си, но пред нас е мъжкар и очи в очи си казва мнението. Виждам, че все повече се запалва по футбола. Емоциите му се вдигат и това е най-радващото за нас футболистите.

Чувст­вате ли по-голяма си­гурност в тази променена обста­новка?

- Преди винаги си говорехме за пари и нестабилност, а сега коментираме къде сме сбъркали на терена, къде и можело да изигра­ем ситуацията по-добре, с какво от играта на следва­щия съперник тряб­ва да внимаваме. След като Илиан Илиев дойде, всич­ки се смеем на тре­нировките, а не сме нацупени, защото се чудим кога ще ни се плати.

Не смяташ ли обаче, че не е нормално да имате толкова треньори в клуба? В щаба на Илиан Илиев сега са и Бащата, и Пашев, и Шекеровски, и Васко Камбуров, и нови­ят Петьо Костади­нов...

- Ние сме свикна­ли с всички хора да работим. Не ни вли­яе колко треньори са. Интересното е, че всеки ден има нещо ново и това ни помага да се развиваме.

Говорите ли в съблекалнята за това какви ще са ви целите за следващия шампионат?

- Да. Първо мислим да за-вършим този, но си казваме, че ако всички останем, ще гоним Европа. Убе­дени сме, че може да се класираме. Съставът ни е на доста ви­соко футболно ниво. Не трябва да мис­лим, че другите отбори са с кла­са над нас, а със си­гурност да гоним квота за Лига Европа.

Всички знаят, че си доста екс­центричен и с бу­ен нрав, улегна ли поне малко с го­дините?

- Трябва да приз ная, че вече изли­зам по заведенията само, когато отбо­рът победи и то само с някои от съот­борниците. Щуроти­ите в главата вече са ми на заден план. Разбира се, като всеки млад чо­век обичам да се забавлявам, преди може и да съм пре­калявал, оставайки до по-късно, но се­га осъзнах, че дете­то ми е на първи план. Мотивиран съм да развия кариерата си. Да иг­рая повече и да пе­челя.