Депутатите обсъждат на първо четене Закона за чистотата на атмосферния въздух. Още на старта на пленарното заседание започна поименна проверка.

„Говореното от тази трибуна е меко казано некомпетентна. Към днешна дата преди този закон да е приет, кметовете правят програми за качеството на въздуха и се финансират в момента 28 общини. Всички тези кметове с удоволствие взеха финансирането, с което да подобряват качеството на въздуха. Но закона казва, че ако няма реални резултати трябва да има санкции. Очевидно обаче хората дишат мръсен въздух.“ Това заяви министър Нено Димов от трибуната на Народното събрание.

Въпреки броженията на БСП и дългите им увещания, Законът бе приет на първо четене с 85 гласа "за",  14 "против", а 41 "се въздържаха". Според Дора Янкова с този Закон се прехвърляла отговорността на кметовете и нямало с нищо да помогне да се подобри чистотата на въздуха и обвини Министерски съвет, че това не било екипно.