Дядо му на Иванчо му разказва историята на гр.София.
През 1905г.стана голямо наводнение.Водата заприижда на талази.
Аз тогава бях началник на гарата.От министерството ми се
обаждаха по телефона и ме караха да докладвам,на всеки 10 мин.
- До къде е водата?
- До глезените,Г-син Министър
- Спада или се покачва?
- Покачва се,вече е до коленете,Г-син Министър!
- Вече до къде е?
- До Под уя ни,Г-син Министър!
До тогава гарата се наричаше Уяни,но след това бе
преименувана на Подуяни.