- Добър вечер - поздравил Шерлок Холмс, минавайки край една пейка, на която седели три жени с банани в ръка.
- Познаваш ли ги? - поинтересувал се д-р Уотсън.
- Не - отвърнал Холмс. Не познавам нито монахинята, нито прости*утката, нито младоженката.
- Господи, Холмс, как разбра всичко това?
- Елементарно, драги Уотсън. Монахинята беше обелила банана, отчупваше малки парчета и го ядеше бавно. Прости*утката го беше хванала с две ръце и си го беше набутала целия в устата.
- Удивително! - възкликнал Уотсън. - Но как разбра, че третата е младоженка?
- Защото държеше банана в едната си ръка, а с другата си буташе главата към него.