Допитване е установило, че жителите на Перник искат електронното правителство да се преобразува в електрическо, разногласията са само по повод какво напрежение да се пусне на електрическите столове на правителството.