Две приятелки си говорят:
- Твоя мъж с какво се занимава сега?
- С бира.
- Произвежда ли и или продава?
- Не, купува и пие.