Две съседки се оплакват:
- Пък моя като седне да пие, и пие, пие... докато му се появят зелени човечета!
- Пак си добре. Пък на моя като му се появят, продължава да пие с тях!