Джак и Джими си вървели по улица в Лондон. Джак погледнал в една витрина на магазин и видял нещо, което хванало окото му:
"Костюми £5.00, ризи £2.00, панталони £2.50".
Джак казал на приятеля си:
- Виж цените! Ние може да не си купим много бройки и когато се върнем в Шотландия ще направим цяло състояние! Сега, като влезнем в магазина, искам да си мълчиш, нали? Остави ме аз да говоря с тях, защото ако чуят нашите акценти ще си помислят, че сме бени шотландци и ще се опитват да ни прецакат. Ще докарам най-добрия ми лондонски акцент.
- Добре, Джак! Ще си мълча. - казал Джими.
Влезнали в магазина и Джак казал:
- Здравей, добри човеко! Искам да купя 50 костюма от £5.00, 100 ризи от £2.00 и 50 панталона от £2.50. Ще докарам камиона, за да ги натоварите, мой стари приятелю!
Собственикът на магазина казал тихо:
- Ти си от Шотландия, нали?
- Ами да! - казал изненадано Джак. - Как разбра?
Собственикът отвърнал:
- Това е химическо чистене...