Един чукча загубил жена си на Червеният площад в Москва, отива при първият срещнат полицай:
-Другарю полицай, аз за първи път в столица и изгубил жената.
-Спокойно ще я намерим, всичко ще е наред. Дай ми отличителни белези.
-Аз белези не губил, жена изгубил.
-Виж сега да ти обясня какво е белези. Например:моята жена е руса, висока, с дълги бедра и с големи гърди. А твоята каква е?
-Ти заеби моя жена
- дай да намерим твоя.