Един мъж, пиян-залян, допълзява до дома си. На вратата го посреща жена му с метла в ръката.
Мъжът пада на колене и ридае:
- Моля те, скъпа, не излитай! Това е за последен път! Кълна се!