Един мъж пил студена бира и го заболяло гърлото. Отива до съседа си, който е лекар. Звъни и на вратата се показва жената на доктора. Болният го боли гърлото, затова пита шепнешком:
- Докторът тук ли е?
Жената, също шепнешком, му отговаря:
- Няма го, влизай!