Един пияница се прибира в пет сутринта! Но вратата на входа била заключена! Той бил направо съкрушен! Ама взел си от джоба една цигара и почнал да пъха цигарата в ключалката! Пробвал, пробвал, нищо не ставало! Станало седем часа и една жена минала и го видяла, как бърка в ключалката с цигара, а не с ключ! Отишла до него и му казала, че това е цигара! Той много се учудил! Жената си тръгнала! И той казал високо:
- Еб*ти, кога си изпуших ключа!