- Единственият случай, когато Чък Норис е сгрешил, е когато е помислил, че е сгрешил.