Една баба пътувала към София, за да навести внуците си. В трамвая дочула, че който искал да излезе, се обръщал към младежа, застанал на вратата с "пардон". Дошло време и тя да слиза и казала на младежа: "Пардоне, пази се, баби, да мина..."