Европейската комисия представи пред Европейския парламент в Страсбург предложението си за обособяване на европейска агенция за гранична охрана.

Предвижда се тази нова структура да разполага с 1500 служители, оборудвани добре и в постоянна готовност за намеса. Тези служители ще бъдат изпращани в държави по външните граници на ЕС, където има необходимост. В извънредни случаи агенцията ще може да изпраща свои екипи за бързо реагиране и по свое собствено усмотрение, без съответната държава да е поискала това.

Изпълнителният директор на агенцията, когато се налагат спешни действия, ще изготвя план за работа в срок от два дни. Този план следва да бъде съгласуван с властите на съответната държава, поясни еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Експерти на агенцията ще работят в държавите с проблеми по границите и ще откриват недостатъци. На тази основа те ще посочват необходимите мерки, чието изпълнение ще бъде задължително за държавите.

В случай на криза, ако националните власти не предприемат необходимите мерки по границите, решение за това ще бъде взимано от ЕК и агенцията, съгласувано със съответната държава. В рамките на агенцията ще действа дирекция по връщането (експулсирането) на мигранти, пристигнали в ЕС, без да имат право на престой и онези, които са влезли в Общността незаконно.

От началото на годината 1,5 милиона души са проникнали незаконно в ЕС, поясни заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс. Той отчете, че се наблюдава сериозен провал в управлението на външните граници на ЕС и пример за това са атентатите в Париж. По неговите думи състоянието на външните граници заплашва Шенген. Той съобщи, че днес ЕК е приела решение за промяна на Шенгенския кодекс, с което става възможно всеки, който пресича границите на ЕС, да бъде проверяван в базите данни за издирвани престъпници.

Тимерманс изрази надежда никога да няма необходимост от спешно разполагане на общоевропейските гранични екипи за бързо реагиране. Днешното решение за европейската гранична охрана не е посегателство срещу националния суверенитет, коментира Аврамопулос.
 

/БТА/