Разкриване на щатове за служителите, които ще обслужват Центъра за управление на трафика, ще гласуват пловдивските общински съветници днес. 
Предвидени са 5 нови работни места - за един ръководител на Центъра и четирима диспечери. 
 
Към момента Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" обхваща 73 щата. Във връзка с откриване Центъра за управление на трафика по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" в бюджета на предприятието за 2016 година е предвидено увеличаването числеността на персонала за дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", пише в предложението до ОбС Пловдив.