- Госпожице искате ли малко вино?
- Не, не, имам проблеми с краката.
- Подуват ли се?
- Не, отварят се!