Говорят си група пенсионери:
- Според мен в парламента има бивши агенти на ДС.
Друг добавя:
- Според мен поне половината са, щом не гласуват закон за отваряне на досиетата.
Трети:
- Според мен най-малко три четвърти са щом няма даже внесен законопроект за отварянето на досиетата.