- Хубаво е, че днес е петък! Може нормално да поседнем, да разпуснем с някое питие...
– Днес е четвъртък!
– Аз вече съм си сипал.