- Хубаво е, че днес е Събота - можем да поседнем, да разпуснем с някое питие...
- Чакай бе, Вторник е още!
- Аааа, не ме интересува, вече си сипах...