- И запомни дъще, ако не пускаш мъжа си да пие бира с момчетата, той ще започне да пие шампанско с момичета...