Имате уникален телефон: наберете комбинацията #06# и ще разберете колко лева е изгубила България от приватизацията.