Интервю с министъра на образованието. И той се жалва, че учениците не могат да пишат правилно подарък, център, въздух (а пишат "подарак", "центар", "въздох").
Министъра:
- Пишат "замарсен", вместо замърсен.
Журналистката:
- Ама "замарсен" не е ли правилно?