Иван Иванов от село Мрамор, готвейки се за лов, в бързината взе "цигарите" на сина си… До обед вече беше oтстрелял един дракон, два трола и три русалки…!