Из историята на живописта:
Оказва се, че на света няма завършен натюрморт на тема "Студена бира и хрупкави панирани пилешки хапки"…