Из "Рекордите на Гинес":
За една вечер, в Перник, мобилен телефон смени 7 собственика. А двама от тях даже надживя...