Из ученическо съчинение:
"Много ми харесва героинята на романа на Лев Толстой "Война и мир", особено когато танцува на бала с Щирлиц."