Изложба на Стоян Цанев  се открива в галерия „Люнион“. Художникът, който живее в Бургас, е  от знаковите в съвременното българско изкуство с  творчески диапазон  от графика, живопис, керамична пластика и други техники.   В „Люнион“ той гостува за първи път. Представя се с 15 платна живопис, рисувани през последната година. Въпреки че картините носят имена като „Начало“, „Храм“, „Равновесие“ и „Пустинно цвете“,   Стоян Цанев  не е сюжетен автор. Винаги оставя  шанс  съдържателните кодове  в картините му да  имат многопластов личен прочит.