Изпитват Иванчо по география, но той нищо не знае и накрая учителката му казва:
- Иванчо, сега ти задавам един въпрос, ако отговориш ти пиша 6, ако не отговориш ти пиша 2!
- Добре госпожо!
- Димитровград, град ли е?
- Не, не е град.
- Как да не е град, нали завършва на град.
- Козлодуй като завършва на уй, уй ли е?