Както обикновено пиян, поручик Ржевски излязъл на балкона. Прекрачвайки перилата, той скочил върху седлото и се понесъл по пътя така, че прах се вдигнал във всички страни.
Пробягвайки две версти, той спрял:
- Майко честна, а конят къде е?
Силно псувайки, поручик Ржевски побягнал обратно…