От КАТ припомнят санкциите, които грозят нарушителите в началото на зимния сезон.

Какво трябва да направим, за да ги избегнем?

Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП).

Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП).

Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности.

200 лв. – при констатирани значителни неизправности.

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене.

Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или е възможен аквапланинг.

При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение.

Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение.

Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път.

За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло.

Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП).

Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания.

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).

Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).

Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки.

Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг.

Смени водата с антифриз.

Провери работи ли парното.