- Какво искаш, Пепеляшке?
- Искам да отида на бала в карета от тиква, теглена от мишки с лакей - плъх и кристални обувки от стари галоши.
- Добре! Ето ти 10 хапчета. Изпий ги с бутилка бира и всичко ще ти се сбъдне...