- Какво измисли за отпуската?
- Ще ходя да видя негрите!
- В Африка?
- В Париж!