Катаджия спира човек на улицата:
- Добър ден. Сержант Петров. Гражданино вие сте употребил алкохол.
- Няма такова нещо. Абсолютно изряден съм. Ето имам аптечка, предпазен колан, гражданска отговорност имам…
- Вие смятате да спорите с мене ли? – строго заявил катаджията.
– Твърдя, че сте употребил алкохол.
- Окей, дайте да се разберем по човешки – възроптал отново човекът.
- Ето вижте. Аптечка имам ли? Имам. Колан имам ли? Имам. Гражданска отговорност имам ли? И гражданска имам. Какъв е проблема? Защо мислите че съм пиян?
- Автомобилът ви къде е?