Класическа ситуация:
Сър Джон и сър Джеймс след обилна вечеря обсъждат политика и други лековати теми, пушейки пури и пиейки бренди в кабинета на сър Джон.
- По дяволите, сър Джеймс, парламентът и този сезон е безвкусен като варена сьомга.
- Абсолютно подкрепям позицията ви, сър Джон. И като стана въпрос за варена сьомга, тази вечер телешкият стек беше превъзходен, както обикновено. От години си задавам въпроса как селектирате готвачите си?
- Питам ги кой е любимият им автор.
- Любопитен подход!
- Чарлз, чиито ястия имахте удоволствието да опитате тази вечер, е любител на Бодрияр.
- Замислих се… май съм мяркал моят шеф Едуард да прелиства Бегбеде.
- Боже мой, сър Джеймс, това обяснява защо фондюто Ви през април беше пълно фиаско! Как очаквате от човек без никакъв усет към литературата да знае как се приготвя свястно фондю?