В Областната управа ще се проведе среща на кметове от региона на тема намаляване на рисковете при бедствия и аварии. 

В съвещанието ще участват Йордан Михов от Пожарната служба в Пловдив и Валери Баранов – главен експерт по сигурността в Областната администрация. 

На срещата ще се разгледат предложения за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия.