- Когато Бог създаде Мастиката и я подари на хората, ние Българите вече я мешахме с Мента...