Когато човек се напие, организмът смята, че е много близко до смъртта, и инстинктивно се стреми към продължаване на рода.