- Коя е най-дългата река в света?
- "Да-ми-се-сипи!"