- Колежке, много съм притеснена! Мъжът ми като се напие му се привиждат някакви зелени човечета, с които разговаря...
- Ооо, това нищо не е! Моят продължава да си пие с тях и да разговаря.