Популярният в близкото минало италиански бизнесмен Лино Тонан остава гол като пушка. Апелативният съд уважи изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу италианският гражданин. Тое на стойност 1 312 617 лв. Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, като той е осъден за данъчни престъпления.

С решението на Пловдивският апелативен съд се постановява отнемането на 7 апартамента в Пловдив, както и 4 ниви, едно дворно място и 3 стопански постройки на територията на областта. На отнемане подлежат още левовата равностойност на фирмени дялове и три автомобила, с един от които Тонан е напуснал страната.