Махмурлия се оглежда сутринта в огледалото. Изведнъж видял - от устата му виси конец…
- Боже, дано да е чай!